075 Освітні компоненти бакалаврського рівня

Бухгалтерський облік

Анотація навчальної дисципліни

Сучасні вітчизняні підприємства України в умовах інтеграції поглядів і напрямків потребують створення спільної (єдиної) системи бухгалтерського фінансового обліку. Одночасно зростає й значення бухгалтерського обліку в наданні достовірної та неупередженої інформації користувачам, а отже й попит та необхідність у висококваліфікованих спеціалістах, керівниках, які володіють процесами систематизації та контролю інформації щодо діяльності промислового підприємства з метою ефективного управління.

Мета навчальної дисципліни

Мета викладання дисципліни «Бухгалтерський облік» – формування знань у студентів професійного спрямування «Маркетинг» з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Силабус: Бухгалтерський облік
Робоча програма: Бухгалтерський облік