УВАГА!!! КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

УВАГА!
КОНКУРC СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

ПРОПОНУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У І ТУРІ КОНКУРСУ, ЯКИЙ ВІДБУДЕТЬСЯ В НАШІЙ АКАДЕМІЇ

Роботи, що подаються на конкурс, повинні бути оформлені відповідно до вимог:

 • роботи виконуються українською мовою і представляються друкованими та на електронних носіях;
 • текст друкується на аркушах формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм, шрифтом Times New Roman (кегль 14), через 1,5 інтервали, об’ємом не більше 30 стор. (без урахування додатків та списку літературних джерел);
 • робота повинна мати титульну сторінку, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
 • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
 • до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора і т.п. (за наявності); креслення і ілюстрації, які додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі формату А3 або А4;
 • в тексті роботи , у тому числі в копіях патентів , наукових статей тощо, прізвища автора (або не більше двох авторів), наукового керівника, назва ЗВО замінюються шифром (не більше двох слів);
 • на титульному листі повинно бути тільки:
 • шифр роботи (не більше двох слів);
 • назва роботи
 • робота повинна бути зброшурована;
 • в окремому конверті, з тим же шифром подаються:
 • відомості про автора (авторів — не більше двох) і наукового керівника;
 • відгук наукового керівника про ступінь самостійності роботи;
 • рішення кафедри про висунення роботи на конкурс.

Подані роботи на Конкурс з порушенням вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та знімаються з розгляду.

Студентські наукові роботи приймаються в НДІ (кімн. А-147, тел. 11-30) до 30 вересня п.р.