Історія кафедри

Маркетинг – це не просто ще одна із частин бізнесу. Це «бізнес у бізнесі», що дозволяє заробляти гроші для підприємства шляхом створення додаткової вартості, використовуючи наявні ресурси, створюючи додаткову цінність для споживача на основі ретельного вивчення інформації про ринок і конкурентів. Мало зробити товар, треба організувати всю роботу таким чином, щоб отримати прибуток від продажу цього товару. Для цього необхідно чітко розуміти, чого саме бажає або може бажати споживач. Досягнення задоволення споживача, створення й підтримка лояльності — ось філософія маркетингу.

С13a916a63ab36a46640876c45f1f2f7fаме на підготовку висококваліфікованих кадрів у сфері маркетингу, що добре розуміються на всіх тонкощах ведення бізнесу і потребах споживача  націлена кафедра «Маркетингу, підприємництва і торгівлі».

Кафедра підпорядкована факультету менеджменту, маркетингу і логістики, заснована на базі кафедр «Маркетингу та логістики», «Менеджменту і фінансів» у 2013 р. наказом по академії № 122-01 при Одеській національній академії харчових технологій.

Випускаючу кафедру тривалий час очолювала доктор технічних наук Мардар Марина Ромиківна, яка займається науковою діяльністю з питань товарознавства та маркетингових досліджень, а саме, маркетинговими дослідженнями задоволеності споживачів товарами та послугами, маркетинговими дослідженнями споживчих уподобань при виборі харчових продуктів, маркетинговим аналізом товарних та територіальних ринків, оцінкою ринкових можливостей харчових підприємств та ін.
У теперішній час кафедру очолює д.е.н., проф. Лагодієнко Володимир Вікторович, який займається науковою діяльністю з проблем маркетингу в агропродовольчій сфері регіонів України, маркетинговою стратегією виходу на зовнішній ринок харчових підприємств та ін.

ЛагНавчальний процес підготовки маркетологів повністю забезпечений висококваліфікованими викладачами, які мають наукові ступені докторів та кандидатів наук багатий досвід викладацької діяльності, є авторами навчальних посібників та методичних розробок, викладають курси лекцій на високому методологічному рівні.

_MG_3028Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри налічує 17 осіб, з яких: 4 – доктори наук/професори (Мардар М.Р., Лагодієнко В.В., Романенко Л.Ф., Павлов О.І.); 7 – доцентів (Голубьонкова О.О., Устенко І.А., Кручек О.А., Памбук С.А., Кордзая Н.Р., Лазуткіна А.В., Донець Л.Я.); 4 – старших викладача (Брайко М.Г. Голодонюк О.М., , Шекера С.С., Лозовська Г.М); 2 – асистента (Євтушок О.В., Значек Р.Р.), які мають необхідний кваліфікацій­ний рівень та досвід роботи для якісного ведення учбової, наукової, методичної та виховної діяльності.

Крім того, великий обсяг робіт, що сприяє розвитку кафедри виконують зав. лабораторією Долинська О.О., ст. лаборант Голубєва М.М., інженер Ковалів І.О., інженер Статєва М.С.

Наукову діяльність кафедри можна відзначити великою кількістю підручників і монографій серед яких: «Методологія маркетингових досліджень»  та «Зовнішньоекономічна діяльність: регіональний аспект» (навчальний посібник) автор В.В. Лагодієнко; «Товарознавство. Товари тваринного походження» (навчальний посібник) під редакцією М.Р. Мардар; «Експертиза товарів. Лабораторний практикум» (навчальний посібник) автори М.Р. Мардар, Н.Р. Кордзая; монографії «Управління фінансово-економічною безпекою підприємств харчової промисловості України: аналіз і синтез методів» та  «Мова професійної комунікації в умовах міжкультурного діалогу» автор Голубьонкова О.О та багато інших.

Золотой компас1Крім викладацької та наукової діяльності, викладачі кафедри активно приймають участь в адміністративній роботі академії. Так з 2013 року займає посаду Відповідального секретаря Приймальної комісії ОНАХТ доцент Устенко І.А. Доцент Кручек О.А. очолює Учбовий відділ академії з 2013 року. Старший викладач Шекера С.С. працює методистом в Учбовому відділі. Центром управління прийому та навчання керує доцент Кордзая Н.Р. з 2014 року. У 2016 році на посаду Проректора з науково-педагогічної  роботи та міжнародних зв`язків було обрано професора Мардар М.Р.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти активно приймають участь у різних конкурсах та проектах з маркетингу серед яких «Золотий компас пам’яті Олексія Кононова», «Молодь опановує маркетинг» ім. Ігоря Ткаченка та займають призові місця.

КомплексныеСтуденти кафедри маркети­нгу, підприємництва і торгівлі активно, а головне плідно співпрацюють з іншими кафедрами при підготовці комплексних випускних робіт, що мають не тільки теоретичну, але й практичну цінність. Ідеї  наших випускників активно використовують у своїй діяльності підприємства харчової промисловості Одеської області.

Напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг» було відкрито у 2012 році. У грудні 2014 році кафедра маркетингу, підприємництва і торгівлі провела ліцензування спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» денної форми навчання. Влітку 2015 року було відкрито заочне відділення напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг». У цьому ж році була проведена акредитація бакалаврів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг».

З 2016 року кафедра розпочне набір абітурієнтів на навчання за новою спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ступеня бакалавр денної форми навчання.

Основними напрямами наукових досліджень кафедри є: формування споживних властивостей та товарознавча оцінка нових зернових продуктів поліпшеного складу; особливості просування товарів та послуг у мережі Інтернет; управління якістю та безпечністю товарних ресурсів на підприємствах торгівлі; методологія маркетингової діяльності вищого навчального закладу; маркетингові дослідження ринків продовольчих товарів і готельно-ресторанних послуг.