Каталог вибіркових дисциплін СВО «Магістр»

Каталог вибіркових освітніх компонент ОП «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг» СВО «Магістр»

каталог магистр 1

каталог магистр 2

Порядок формування вибіркової складової освітньої програми
075 «Маркетинг» СВО Магістр у 2020/2021 н.р.

1. Для формування індивідуального плану навчання студентам ОП «Маркетинг» СВО Магістр необхідно ознайомитися з анотаціями освітніх компонентів, що пропонуються та визначити їх пріоритетність з точки зору перспективи кар’єрного розвитку та індивідуальних переваг.

Анотації вибіркових освітніх компонентів

Анотації вибіркових освітніх компонентів з іншої ОП

2. Протягом перших двох тижнів навчання (заочна форма навчання – протягом першого тижня першої сесії настановчих занять) пишуть заяву та подають її до деканату.

3. Зміна студентом свого вибору після його затвердження можлива лише за письмовим дозволом декана факультету; при цьому зміна обраних дисциплін (блоків) після початку навчального семестру, в якому вони викладаються, не допускається взагалі.

4. Якщо особа, яка навчається, у встановлені терміни без поважних причин не скористався своїм правом вибору навчальних дисциплін, відповідні позиції його індивідуального плану визначаються тьютором або керівником структурного підрозділу.

Нижче наведено перелік освітніх компонентів.

Вибіркові освітні компоненти І семестру (необхідно набрати 8 кредитів)

№ з/п Назва дисципліни СВО Кількість кредитів Шифр та назва спеціальності, ОПП/ОНП
1 Інноваційний розвиток підприємства на засадах маркетингу магістр 4

075 «Маркетинг»
ОП «Маркетинг»

2 Управління якістю в галузі магістр 4

075 «Маркетинг»
ОП «Маркетинг»

3 Організація зв’язків з громадськістю магістр 4

075 «Маркетинг»
ОП «Маркетинг»

4 Ділова іноземна мова магістр 4 075 «Маркетинг»
ОП «Маркетинг»
  Дисципліна з іншої ОП
5 Інформаційні системи і технології магістр 3

073 «Менеджмент»
ОП «Менеджмент»

6 Організація підприємницької діяльності магістр 5 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, ОПП «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг»
7 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами магістр 3

071 «Облік і оподаткування»
ОП «Облік і аудит»

8 Самоменеджмент бакалавр 4

073 «Менеджмент»
ОП «Менеджмент»

9 Дегустації в туризмі бакалавр 3

242 «Туризм»,
ОПП «Міжнародний туризм»

Вибіркові освітні компоненти ІІ семестру (необхідно набрати 16 кредитів)

№ з/п Назва дисципліни СВО Кількість кредитів Шифр та назва спеціальності, ОПП/ОНП
1 Соціальна відповідальність магістр 4

075 «Маркетинг»
ОП «Маркетинг»

2 Логістичний менеджмент магістр 4

075 «Маркетинг»
ОП «Маркетинг»

3 Рекламний дизайн магістр 4 075 «Маркетинг»
ОП «Маркетинг»
4 Некомерційний маркетинг магістр 4

075 «Маркетинг»
ОП «Маркетинг»

5 Організація Start-Up-ів магістр 4

075 «Маркетинг»
ОП «Маркетинг»

6 Міжнародний маркетинг та маркетинг територій магістр 4

075 «Маркетинг»
ОП «Маркетинг»

7 Міжнародне технічне регулювання магістр 4

075 «Маркетинг»
ОП «Маркетинг»

  Дисципліна з іншої ОП
8 Психологія управління магістр 3

073 «Менеджмент»
ОП «Менеджмент»

9 Антикризове управління магістр 4

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
ОПП «Управління бізнесом»

10 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством магістр 4

071 «Облік і оподаткування»
ОП «Облік і аудит»

11 Комп’ютерна графіка бакалавр 4

122 «Комп’ютерні науки»
ОПП «Інформаційні технології проектування»

12 Кон’юнктура світового ринку товарів та послуг бакалавр 4

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
ОПП «Управління бізнесом»

13 Управління проектами магістр 5

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
ОПП «Управління бізнесом»