Методичні матеріали

Методичне забезпечення кафедри МпіТ

Найменування методичних вказівок

Кількість

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з «Експертизи товарів»:

1-2 модуль 1 часть

1-2 модуль 2 часть

3 модуль

4 модуль 1 часть

4 модуль 2 часть

курсова робота

77

82

24

90

84

22

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи на тему: «Організація рекламної кампании підприємства»

 

44

Методичні вказівки до самостійної роботи по дисципліні «Організація торгівлі»

36

Методичні вказівки до самостійної роботи по дисципліні «Маркетинг» за темою: «Цінова політика» (2001р.)  

30

Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Сертифікація товарів»

19

 

Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Захист прав споживачів»

28

Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Основи стандартизації, метрології та управління якістю»

 

4

Методичні вказівки до практичних занять № 1 з курсу «Маркетинг продовольстванных товаров»  на тему: «Оцінка ступеня монополізації ринку продовольчих товарів»

37

Методичні вказівки до практичних занять № 4-7 з курсу «Маркетинг продовольстванных товаров»  на тему: «Маркетингові дослідження ринку продовольчих товарів»

39

 

Методичні вказівки до практичних занять № 16  з курсу «Маркетинг продовольстванных товаров»  на тему: «Бюджет маркетингу»

43

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Маркетингова товарна політика»

36

Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Підприємництво і бізнес-культура»

 

31

Робоча програма ознайомлювально-виробничої практики

39

Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Експертиза в міжнародній торгівлі»

27

Конспект лекцій з курсу «Експертиза в міжнародній торгівлі»

27
Наскрізна програма практики

59

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Управління якістю»

27

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи на тему: «Організація рекламної кампании підприємства»

43