Монографії

1. Дейниченко Г.В. Формирование потребительских свойств комбинированных зерновых продуктов (Монографія)/ Г.В.Дейниченко, Л.В. Сердюк, М.Р. Мардар, Т.А. Колесниченко – Х.: Факт, 2012. – 352 с.

Розглянуто питання формування споживних властивостей комбінованних зернових продуктів на всіх етапах їх створення – від вибору сировинних компонентів для їх виробництва до отримання кінцевої продукції та її доведення до споживача. Наведено асортимент і харчова цінність розроблених продуктів. Призначена для науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів харчового профілю, а також практичних працівників і спеціалістів харчової промисловості.

2. Єгоров Б.В. Наукові основи формування та покращення споживних властивостей нових зернових продуктів: (Монографія)/ Б.В. Єгоров, М.Р. Мардар – О.: ТЕС, 2013. – 387 с.

У монографії розглянуто питання формування та покращення споживних властивостей нових зернових продуктів підвищеної харчової цінності з урахуванням вимог нутріціології та уподобань споживачів. Призначена для студентів, аспірантів, наукових співробітників вищих учбових закладів харчового профілю, а також виробників харчових продуктів.

3. Голубьонкова О.О. Управління фінансово-економічною безпекою підприємств харчової промисловості України: аналіз і синтез методів (Монографія) / О.О. Голубьонкова-.: Одеса, Фенікс, 2013 р. – 448с.

4. Голубьонкова О.О. Мова професійної комунікації в умовах міжкультурного діалогу (Монографія) / О.О. Голубьонкова-.: Тамбов, Вид-во ТРОО «Бізнес-Наука-Суспільство», 2013 р. – 183с.

5. Голубьонкова О.О. Застосування методологічних основ семіотики для підвищення ефективності рекламних матеріалів (Монографія) / О.О. Голубьонкова, І.О. Купріна-.: Тамбов, ТГУ, Російська Федерація, 2014 р. – 417с.

6. Голубьонкова О.О. Проблеми фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності в умовах інтеграції України в світову економіку (Колективна монографія) / О.О. Голубьонкова, І.О. Купріна-.: Одеса, ОНАХТ, 2014 р. – 188с.

7. Ларіна Ю.С. Нова роль маркетингу і комунікаційних технологій в бізнесі і суспільстві: локальні і глобальні аспекти: (Монографія) / Ю.С. Ларіна, Л.Ф. Романенко -.: США, Сент-Луїс, штат Міссурі: Видавництво науково-інноваційний центр, ТОВ., 2015р. – 551с.

8. Барна Н.В. Комплекс маркетингових комунікацій: формування та ефективність: (Монографія) / Н.В. Барна, Л.Ф. Романенко -.: К: НТУУ «КПІ», 2015 р. 236 с.

9. Брайко М.Г. Тенденції розвитку та проблеми виробництва локальних вин в Україні (Монографія) / І.О. Седікова, М.Г. Брайко, А.В. Брайко -.: Одеса: видавець Бухаєв В.В., 2015 р. – с.186-193

10. Голубьонкова О.О. Колективна монографія «Обліково-аналітичне забезпечення в умовах управління фінансово-економічною безпекою підприємства (Монографія) / О.О. Голубьонкова, І.О. Маштакова-.: Одеса: Фенікс, 2015 р. – 360 с.