Наукова робота студентів

Робота наукових студентських гуртків

На базі кафедри Маркетингу, підприємництва і торгівлі працююсть наукові студентські гуртки.

Назва гуртка Керівник Кількість членів Кількість заслуханих

доповідей

Маркетологи та рекламісти доц. Голубьонкова О.О.

ст. викл. Брайко М.Г.

15 3
Продовольчий маркетинговий мікс проф. Мардар М.Р.,

доц. Устенко І.А.

10 2
Сучасний підприємець доц. Черевата Т.М.

ст. викл. Євтушок О.В.

ст. викл. Голодонюк О.М.

12 2

 


ХІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів в рамках «Odessa Smart Forum»

 _8kUkVpTiGk27-29 квітня 2016 року відбулась ХІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів з розділу «Харчові технології» в рамках «Odessa Smart Forum» в Одеській національній академії харчових технологій.

У конференції прийняли участь студенти кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі зі стендовими та усними доповідями.

Усні доповіді представили:

1) Студентка ОС «Магістр» Мільчева Вікторія тема доповіді «Обґрунтування доцільності розробки та впровадження нових видів продукції на ПрАТ «Одесавинпром» науковий керівник – ст. викл. Голодонюк О.М.

2) Студентка ОС «Бакалавр» Щеголькова Анастасія тема доповіді «Дослідження споживацьких інсайтів покупців ігристих вин» науковий керівник – ст. викл. Брайко М.Г.

Стендові доповіді представили:

1) Студентка 4 курсу Штемпель Т. «Усестороннє дослідження нового продукту – бездріжджового хліба методом SWOT-аналізу», науковий керівник – проф. Мардар М.Р.

2) Студент ОС «Магістр» Кураков Є. «Маркетингові заходи з підвищення конкурентоспроможності ресторану «Олександрівський», науковий керівник – доц. Голубьонкова О.О.

3) Студентка 2 курсу Хлєбодарова О. «Методи оцінки ефективності заходів мерчандайзингу», науковий керівник – ст.викл. Лозовська Г.М.

4) Студентка ОС «Магістр» Христич А.В. «Аналіз портфелю продукції ПрАТ «ОЗШВ», науковий керівник – ст. викл. Брайко М.Г.

5) Студентка ОС «Магістр» ф-ту ТХППКЗЕтаТ Кулеша В.І. «Аналіз ринку хліба та хлібобулочних виробів», науковий керівник  проф. Мардар М.Р.


Міжвузівська наукова студентська конференція

image30 березня 2016 року в рамках Міжвузівської наукової студентської конференції відбулася секція по “Маркетингу, підприємництва і торгівлі”. Участь до конференції брали студенти 2-5 курсів спеціальності “Маркетинг”, а також студентка 2 курсу Технікуму газової і нафтової промисловості. На конференції були представлені наступні усні наукові доповіді:

  1. Штемпель Т. Усестороннє дослідження нового продукту – бездріжджового хліба методом SWOT-аналізу, науковий керівник – проф. Мардар М.Р.

2. Єрмолаєв А. Маркетингова стратегія пива ТМ «Оболонь», науковий керівник – доц. Голубьонкова О.О.

3. Кураков Є. Маркетингові заходи з підвищення конкурентоспроможності ресторану «Олександрівський», науковий керівник – доц. Голубьонкова О.О.

4. Бітнер С.Б. Маркетингове дослідження ринку ковбасних виробів, науковий керівник – доц. Устенко І.А.

5. Щеголькова А. Дослідження інсайтів споживачів ігристих вин, науковий керівник – ст. викл. Брайко М.Г.

6. Мільчева В.В. Обґрунтування доцільності розробки та впровадження нових видів продукції на ПрАТ «Одесавинпром», науковий керівник – ст. викл. Голодонюк О. М.imag11e

7. Негруца С.С. Інновації та дослідження у маркетинговій діяльності підприємства, науковий керівник – викладач І кат. Богач Ю.В.

 Стендові доповіді:

1. Зінченко А.С. Аналіз ризиків макро- та мікросередовища підприємства з виробництва борошна, науковий керівник – проф. Мардар М.Р.

2. Пономаренко Т.Р. Портфельний аналіз та функціональні стратегії ПАТ «Одеський коровай», науковий керівник – проф. Мардар М.Р.

3. Стафійчук Д. Маркетингова стратегія Одеського заводу шампанських вин, науковий керівник – доц. Голубьонкова О.О.

4. Черній А. Стан ринку заморожених кулінарних напівфабрикатів, науковий керівник – доц. Голубьонкова О.О.

5. Ліщинська Г. Шляхи підвищення конкурентоспроможності кондитерських виробів, науковий керівник – доц. Голубьонкова О.О.

6. Козакевич О.О. Маркетингова стратегія підприємства ПРАТ «Шустов», науковий керівник – доц. Устенко І.А.

7. Хлєбодарова О. І. Методи оцінки ефективності заходів мерчандайзингу, науковий керівник – ст.викл. Лозовська Г.М.

8. Лєгєндзевич К.В. POS-матеріали як ефективний інструмент просування товарів в торговельній точці, науковий керівник – ст.викл. Лозовська Г.М.

9. Христич А.В.Портфельний аналіз ПрАТ «ОЗШВ», науковий керівник – ст. викл. Брайко М.Г.

10. Жук Д.О. Аналіз конкурентного середовища ПрАТ «ОЗШВ», науковий керівник – ст. викл. Брайко М.Г.

11. Мокряк Р.А. Основні тенденції розвитку українського ринку біопалива: історія та перспективи, науковий керівник – ст. викл. Шекера С.С.

12. Кулеша В.І. Аналіз ринку хліба та хлібобулочних виробів, науковий керівник – проф. Мардар М.Р.

13. Дякіна С. Аналіз переваг споживачів на ринку молочної продукції України, науковий керівник – викладач вищої категорії Воронкова Ю.В.

14. Пономаренко В. Маркетингові дослідження ринку шоколадних виробів України, науковий керівник – викладач вищої категорії Воронкова Ю.В.


Комплексні дипломні проекти

З першого випуску бакалаврів кафедри «Маркетингу, підприємництва та торгівлі» двоє студентів брали участь у виконанні випускних робіт в рамках комплексних дипломних проектів.

Зінченко Анастасія Сергіївна (керівник Мардар М.Р.) брала участь і виконувала розділ «Маркетингові дослідження ринку зернових пластівців з метою позиціонування нової продукції» в дипломному проекті на тему «Будівництво комплексу з безвідходної переробки зернових культур для підприємств ТОВ «Нібулон». Дипломний проект виконувався під керівництвом д.т.н., проф. Жигунова Д.А. за участю кафедр «Технології переробки зерна», «Технології зберігання зерна», «Технології комбікормів і біопалива», «Товарознавства та експертиза товарів» і «Маркетингу, підприємництва і торгівлі».

Пономаренко Тетяна Романівна (керівник Мардар М.Р.) брала участь і виконувала розділ «Маркетингові дослідження ринку комбікормів для декоративних і співочих птахів з метою позиціонування нової продукції» в дипломному проекті «Науково-технологічні основи вдосконалення виробництва комбікормів для декоративних і співочих птахів». Дипломний проект виконання під керівництвом д.т.н., проф. Єгорова Б.В. за участю кафедр «Технології комбікормів і біопалива», «Товарознавства та експертиза товарів», «Маркетингу, підприємництва і торгівлі» та «Економіки підприємства».

кюве академияКрім того, на Одеському заводі шампанських вин в рамках проекту «Кюве Академія» були представлені 4 випускні роботи:

1. Христич О.В. (Керівник Брайко М.Г.) «Розробка стратегії позиціонування та диференціації ігристих вин ЗАТ «Одеський завод шампанських вин»;

2. Малигіна К.А. (Керівник Кордзая Н.Р.) «Удосконалення асортиментної політики ЗАТ «Одеський завод шампанських вин»;

3. Зайцев М.В. (Керівник Брайко М.Г.) «Розробка програми маркетингових івентів для просування проекту «Кюве Академія»;

4. Стафійчук Д.Д. (Керівник Голубьонкова О.О.) «Розробка стратегії розвитку ігристого вина ТМ «Одеса».