Стан виконання дипломних робіт

Стан виконання дипломних робіт

здобувачами вищої освіти СВО «Бакалавр»

спеціальності 075 «Маркетинг» (у відсотках)

Маркетинг готовность 1

Маркетинг готовность 2

Стан виконання дипломних робіт

здобувачами вищої освіти СВО «Бакалавр»

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (у відсотках)

Підприємництво готовность 1