Тематика наукових досліджень

1. «Формування споживних властивостей та товарознавча оцінка нових зернових продуктів поліпшеного складу»
2. Особливості просування товарів та послуг у мережі Інтернет
3. Управління якістю та безпечністю товарних ресурсів на підприємствах торгівлі
4. Методологія маркетингової діяльності вищого навчального закладу
5. Маркетингові дослідження ринків продовольчих товарів і готельно-ресторанних послуг