Тренінги та семінари

 План роботи

методичного семінару кафедри

на І семестр 2015– 2016 навчального року

№ п/п  

Назва доповіді

Прізвище та ініціали викладача

Термін

1.

Методичні підходи проведення стратегічного аналізу підприємства (портфельний аналіз) Доц. Голубьонкова О.О. 15 вересня
2. Методика проведення SWOT та PEST аналізів Доц. Голубьонкова О.О.

29 вересня


Тематика науково-методичних семінарів кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі на 2016 рік

№ п/п

Тема Прізвище та ініціали викладача Термін

1

План виконання курсової роботи за дисципліною «Рекламний менеджмент» доц. Лазуткіна А.В.

Березень

2

План виконання випускної роботи спеціальності 075 «Маркетинг»

ст. викл. Брайко М.Г.

Травень

3

План виконання курсової роботи за дисципліною «Стратегічний маркетинг»

доц. Голубьонкова О.О.

Вересень

4 План виконання магістерської роботи спеціальності 075 «Маркетинг» проф. Мардар М.Р.,

доц. голубьонкова О.О.,

ст. викл. Брайко М.Г.

Жовтень