Тренінги та семінари

Тематика науково – методичних семінарів

кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі на 2017 рік

 

Місяць Тема Відповідальний
1 Березень Методичний семінар «Удосконалення магістерських робіт» ст. викл. Брайко М.Г.
2 Квітень Методичний семінар «Удосконалення курсової роботи з дисципліни «Рекламний менеджмент» ст. викл. Лозовська Г.М.
3 Травень Науковий семінар «Формування споживних властивостей каш миттєвого приготування для військовослужбовців» асп. Статєва М.С.
4 Червень Науковий семінар «Формування якості нових видів зернових батончиків» асп. Ковалів І.О.
5 Вересень Методичний семінар «Удосконалення курсової роботи з дисципліни «Експертиза товарів» проф. Мардар М.Р.
6 Жовтень Методичний семінар «Удосконалення курсової роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг» доц. Голубьонкова О.О.
7 Листопад Науковий семінар «Стратегія управління портфелем торгових марок підприємства» асп. Солодова О.С.
8 Грудень Науковий семінар «Формування асортименту зернових хлібців оздоровчого призначення» ас. Значек Р.Р.

 План роботи

методичного семінару кафедри

на І семестр 2015– 2016 навчального року

№ п/п  

Назва доповіді

Прізвище та ініціали викладача

Термін

1.

Методичні підходи проведення стратегічного аналізу підприємства (портфельний аналіз) Доц. Голубьонкова О.О. 15 вересня
2. Методика проведення SWOT та PEST аналізів Доц. Голубьонкова О.О.

29 вересня


Тематика науково-методичних семінарів кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі на 2016 рік

№ п/п

Тема Прізвище та ініціали викладача Термін

1

План виконання курсової роботи за дисципліною «Рекламний менеджмент» доц. Лазуткіна А.В.

Березень

2

План виконання випускної роботи спеціальності 075 «Маркетинг»

ст. викл. Брайко М.Г.

Травень

3

План виконання курсової роботи за дисципліною «Стратегічний маркетинг»

доц. Голубьонкова О.О.

Вересень

4 План виконання магістерської роботи спеціальності 075 «Маркетинг» проф. Мардар М.Р.,

доц. голубьонкова О.О.,

ст. викл. Брайко М.Г.

Жовтень