Анотації кваліфікаційних робіт студентів СВО «Магістр» (випуск грудень 2018 р.) спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Тема: «Стратегічні засади розвитку та управління конкурентоспроможністю підприємства з надання фітнес-послуг»

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Випускник за ступенем «Магістр»: Бородіна А.П.

Керівник: к.т.н., доцент Устенко І.А.

 

Актуальність теми

Створення власної справи – це завжди величезний ризик і подолання опору, що неминуче виникає при народженні нового. Створюючи власну справу, потрібно знати, що це не тільки можливість користуватися благами, які забезпечують це починання, а й відповідальність за її функціонування, розвиток і виживання.

Треба тільки визначити власні підприємницькі здібності та ймовірні можливості стати бізнесменом. Але залишитися бізнесменом зуміють лише ті, хто нестандартно мислить, має силу волі, цілеспрямованість, велику працездатність, націленість на пошук нового, тобто ті, які в підприємницький діяльності вбачають зміст усього свого життя. Відкрити власну справу, організувати своє підприємство дуже складно. Кожне таке рішення приймається, виходячи з конкретної ситуації і тому воно унікальне.

Метою даної магістерської дипломної роботи є стратегічні засади розвитку та управління конкурентоспроможністю підприємства з надання фітнес-послуг.

У відповідності з поставленою метою в роботі сформульовані наступні задачі:

– розробити концепцію власного бізнесу, а саме підприємства з надання фітнес-послуг;

– розробити бізнес-модель малого бізнесу;

– розробити маркетингове обґрунтування доцільності відкриття фітнес-центру у м. Одеса;

– розробити ресурсне обґрунтування відкриття фітнес-центру;

– проаналізувати ризики організації власної справи з надання фітнес-послуг.

Об’єктом дослідження є ринок сфери фітнес-послуг та новий фітнес-центр.

Предметом дослідження є концепція, маркетингове та ресурсне обґрунтування власного бізнесу з надання фітнес-послуг.

Захист відбудеться 20.12.2018 р. в ауд. А-343.

 

Тема: «Обґрунтування стратегії розвитку підприємницької діяльності з надання юридичних послуг»

Спеціальність (напрям підготовки): 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»

Випускник за ступенем (ОКР) «Магістр»: Дорошенко С. В.

Керівник: к.е.н., доцент Голубьонкова О.О.

 

Актуальність теми

Сьогодні ринкова економіка сприяє розвитку різних форм власності, суспільство стає більш правовим, у зв’язку з цим населення потребує якісної юридичної допомоги.

У сучасному світі кожна людина за своє життя користується юридичними послугами по кілька разів і без грамотного юриста ніяк не обійтися.

Успіх цього проекту залежить від прагнення людини створити компанію, яка буде надавати якісні юридичні послуги і реально допомагати клієнтам. Спеціалізація співробітників за окремими галузями права, що забезпечить якісне вивчення всіх питань, а індивідуальний підхід до кожного клієнта побудує гарну клієнтську базу.

Розташування офісу в центрі міста, недалеко від головного вокзалу, великого магазину, забезпечить стабільний дохід та перспективу зростання компанії.

Метою написання магістерської дипломної роботи є організація власної справи у вигляді консультаційного центру з юридичної допомоги.

Об’єктом дослідження є процес надання послуг з юридичного консультування.

Предметом дослідження є організація власної справи, її концепція, маркетингове та ресурсне обґрунтування.

Методи наукових досліджень: методи логічного аналізу, узагальнення, спеціальні методи (матриця Бостонської консультативної групи (БКГ), SWOT-аналіз, PEST-аналіз).

Наукова новизна. Відповідно до мети і завдань у даній роботі містяться науково-обґрунтовані рекомендації щодо оптимальної організації власного бізнесу.

Практична значущість отриманих результатів полягає в рекомендаціях стосовно ефективного просування на ринок юридичних послуг.

Ключові слова: організація власної справи, юридичні послуги, консультування, ринок, підприємницька діяльність, управління.

 

Тема: «Організаційно-економічні процедури бізнес-планування підприємницької діяльності (на прикладі кав’ярні на колесах)»

Спеціальність (напрям підготовки): 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»

Випускник за ступенем (ОКР) «Магістр»: Кухар А. В.

Керівник: к.е.н., доцент Голубьонкова О.О.

 

Актуальність теми

Створення власної справи – це завжди величезний ризик і подолання опору, що неминуче виникає при народженні нового. Створюючи власну справу, потрібно знати, що це не тільки можливість (за сприятливих умов) користуватися благами, які забезпечують це починання, а й відповідальність за її функціонування, розвиток і виживання.

Одним із перших і найголовніших етапів створення свого бізнесу є пошук бізнес-ідеї. Ідея повинна бути актуальною, цікавою для підприємця, в якій він може реалізувати свої знання і здібності.

Метою написання магістерської дипломної роботи є організація власної справи у вигляді кав’ярні на колесах.

Об’єктом дослідження є процес надання послуг з громадського харчування – кави.

Предметом дослідження є організація власної справи, її концепція, маркетингове та ресурсне обґрунтування.

Методи наукових досліджень: методи логічного аналізу, узагальнення, спеціальні методи (матриця Бостонської консультативної групи (БКГ), SWOT-аналіз, PEST-аналіз).

Наукова новизна. Відповідно до мети і завдань у даній роботі містяться науково-обґрунтовані рекомендації щодо оптимальної організації власного бізнесу.

Практична значущість отриманих результатів полягає в рекомендаціях стосовно ефективного просування на ринок нового продукту.

Ключові слова: бізнес-ідея, організація власної справи, кав’ярня, ринок, маркетингова діяльність, управління.

 

Тема: Організаційно-економічні процедури бізнес-планування підприємницької діяльності (на прикладі виробництва соняшникової олії)

 Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Випускник за ступенем «Магістр»: Мужила І.С.

Керівники: к.т.н., доцент Кордзая Н.Р., к.е.н., ст. викл. Євтушок О. В.

 

Актуальність теми

Перехід до ринкових умов господарювання вимагає особливо глибоких змін у сфері стратегічного планування.

Створення власної справи – це завжди величезний ризик і подолання опору, що неминуче виникає при народженні нового. Створюючи власну справу, потрібно знати, що це не тільки можливість (за сприятливих умов) користуватися благами, які пророкує це починання, а й відповідальність за функціонування, розвиток, виживання її.

Метою написання магістерської дипломної роботи є дослідження організаційно-економічних процедур бізнес-планування підприємницької діяльності в сері виробництва соняшникової олії.

Об’єктом дослідження є ринок соняшникової олії та нове підприємство, що створено з метою отримання прибутку за рахунок організації виробництва та розливу соняшникової олії.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні засади системи організації власної справи, організаційно-економічні процедури бізнес-планування підприємницької діяльності.

Методи наукових досліджень: методи логічного аналізу, узагальнення, спеціальні методи (матриця Бостонської консультативної групи (БКГ), SWOT-аналіз, PEST-аналіз).

Наукова новизна. Відповідно до мети і завдань у даній роботі містяться науково-обґрунтовані рекомендації щодо системи організаційно-економічних процедур бізнес-планування підприємницької діяльності.

Практична значущість отриманих результатів полягає в рекомендаціях стосовно створення власної справи.

Ключові слова: ринок, організація виробництва, соняшникова олія, управління виробництвом.

Захист відбудеться 20.12.2018 р. в ауд. А-343.

 

Тема: «Організація управління підприємством малого бізнесу в сфері послуг
на прикладі міні-готелю
»

 Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Випускник за ступенем «Магістр»: Рунтова Т.П.

Керівник: к.т.н., доцент Устенко І.А., к.е.н., ст.викл. Лозовська Г.М.

 

Актуальність теми

Динамічний розвиток туризму, його вихід на одне з провідних місць серед інших галузей економіки активізує попит на послуги гостинності, які надаються спеціалізованими  підприємствами готельного господарства, та зумовлює формування ринку цих послуг.

З огляду на динамічне піднесення попиту на послуги гостинності і стабільність розвитку галузі як складової світового господарства, готельне господарство можна розвивати, і відкриття нових готелів і вкладання грошей в цей бізнес є актуальним і вигідним.

Метою даної магістерської дипломної роботи є організація управління підприємством малого бізнесу в сфері послуг на прикладі міні-готелю, а саме відкриття міні-готелю «Вітер змін».

У відповідності з поставленою метою в роботі сформульовані наступні задачі:

– ознайомитися з правовою основою організації та порядком реєстрації підприємства, а саме з державною реєстрацією фізичної особи підприємцем (ФОП);

– вивчити деякі аспекти системи оподаткування підприємств в Україні;

– розробити концепцію власного бізнесу, а саме послуг гостинності на прикладі відкриття міні-готелю «Вітер змін»;

– розробити бізнес-модель відкриття міні-готелю;

– розробити маркетингове обґрунтування доцільності відкриття міні-готелю в м. Одеса;

– розробити ресурсне обґрунтування відкриття міні-готелю;

– проаналізувати ризики організації власної справи з надання послуг гостинності;

– розрахувати ефективність впровадження підприємницької діяльності.

Об’єктом дослідження є ринок сфери послуг гостинності та новий міні-готель «Вітер змін».

Предметом дослідження є концепція, маркетингове та ресурсне обґрунтування власного бізнесу з надання послуг гостинності.

Захист відбудеться 20.12.2018 р. в ауд. А-343.

 

Тема: «Організаційно-економічна характеристика та управління підприємством малого бізнесу з надання готельних послуг
на прикладі хостелу
»

 Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Випускник за ступенем «Магістр»: Устенко А.Є.

Керівники: к.т.н., доцент Памбук С.А., к.е.н., ст. викл. Лозовська Г.М.

 

Актуальність теми

Складність сучасної економічної ситуації, нестабільність фінансових і господарських відносин ставлять сьогоднішнього підприємця в залежність від ряду чинників, які важко піддаються аналізу і контролю. А від якості рішення завдань в значній мірі залежить фінансово-економічний стан фірми, її конкурентоспроможність, можливість динамічного розвитку. До кола цих завдань входять: виробнича і цінова політика, маркетинг і збут, питання стратегічного управління і планування, фінансування і кредитування поточних витрат і капітальних проектів.

Дана ситуація змушує керівника до пошуку цілісного методологічного апарату, здатного до комплексної оцінки економічної і фінансової ситуації підприємства, аналізу найбільш значущих чинників, що впливають на підсумкові показники діяльності фірми, виробленні на основі регулювання стратегії розвитку підприємства.

Розробка стратегії і тактики виробничо-господарської діяльності фірми є найважливішим завданням для будь-якого бізнесу.

Метою написання магістерської дипломної роботи є організаційно-економічна характеристика та управління підприємством малого бізнесу з надання готельних послуг на прикладі костелу.

Об’єктом дослідження є ринок сфери послуг гостинності та новий хостел «Wave».

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні засади обґрунтування концепції бізнесу (бізнес-моделі), бізнес-планування власного бізнесу з надання послуг гостинності, ризиків та ефективності впровадження.

Методи наукових досліджень: концепція бізнес-ідеї, бізнес-модель підприємницької діяльності, спеціальні методи бізнес-планування (PEST-аналіз, ресурсне обґрунтування, ризики, ефективність впровадження).

Наукова новизна. Відповідно до мети і завдань у даній роботі містяться науково-обґрунтовані рекомендації щодо впровадження власної підприємницької справи у сфері послуг гостинності.

Практична значущість отриманих результатів полягає в рекомендаціях стосовно ефективного впровадження підприємницької діяльності у сфері послуг гостинності.

Ключові слова: бізнес-ідея, бізнес-модель, бізнес-план, маркетингове обґрунтування, ризики, ефективність.

Захист відбудеться 20.12.2018 р. в ауд. А-343.

 

Тема: «Організаційно-економічні процедури бізнес-планування підприємницької діяльності (на прикладі станції технічного обслуговування)»

 Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Випускник за ступенем «Магістр»: Хміль А.М.

Керівник: к.т.н., доцент Устенко І.А., к.е.н., ст.викл. Лозовська Г.М.

 

Актуальність теми

Автосервіс – галузь діяльності, безпосередньо пов’язана із задоволенням потреб людей. Сучасні економічні умови об’єктивно змінюють відношення між виробником і споживачем. До факторів успіху на сучасному автомобільному ринку слід віднести точне прогнозування обсягів і структури продажів, завоювання нових ринків і скорочення часу відновлення моделей.

Цей сектор побутового обслуговування населення динамічно розвивається, проте залишається дуже молодим і відчуває ряд серйозних проблем.

Різноманіття об’єктів автобізнесу викликає необхідність вивчення тенденцій розвитку українського ринку і прогнозування функціонування мережі обслуговування та відновного ремонту автотранспортних засобів.

За даними статистики, половина автопарку країни – машини старше 10 років (50%). Автомобілів віком від 5 до 10 років – 30,5%; від 0 до 5 років – 19,5%. В умовах, що склалися, актуальним стає питання про своєчасне і якісне технічне обслуговування і ремонт автотранспорту.

Метою даної магістерської дипломної роботи є організаційно-економічні процедури бізнес-планування підприємницької діяльності (на прикладі станції технічного обслуговування).

У відповідності з поставленою метою в роботі сформульовані наступні задачі:

– розробити концепцію власного бізнесу, а саме послуг технічного обслуговування автомашин на СТО;

– розробити бізнес-модель малого бізнесу;

– розробити маркетингове обґрунтування доцільності відкриття станції технічного обслуговування автомашин у м. Одеса;

– розробити ресурсне обґрунтування відкриття станції технічного обслуговування;

– проаналізувати ризики організації власної справи з надання послуг технічного обслуговування автомашин.

Об’єктом дослідження є ринок сфери послуг технічного обслуговування автотранспортних засобів.

Предметом дослідження є концепція, маркетингове та ресурсне обґрунтування власного бізнесу з надання послуг технічного обслуговування автотранспортних засобів.

Захист відбудеться 20.12.2018 р. в ауд. А-343.