Засідання кафедри

Витяг з протоколу №1 засідання кафедри
Маркетингу, підприємництва і торгівлі
від        27.08.2020 р.

Витяг

Засідання кафедри МПіТ о 10.00         29.08.2018 р.

Протокол 1

Порядок денний

29.08.2018

Питання

Доповідач

1. План роботи кафедри доц. Устенко І.А.
2. Плани робіт викладачів доц. Устенко І.А.
3. Розподіл обов’язків співробітників кафедри доц. Устенко І.А.
4. Рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника кафедри Всі викладачі кафедри
5. Підсумки прийому студентів доц. Устенко І.А.
6. Заповнення дистанційного модуля на І семестр доц.. Устенко І.А., всі викладачі кафедри
7. Затвердження тем дипломних робіт магістрів спец. 075, 076 Ст. викл. Брайко М.Г.
8. Різне (куратори на 1 курс)

 

 

Засідання кафедри МПіТ о 14.30         04.10.2018 р.

Протокол 2

Порядок денний

04.10.2018

Питання

Доповідач

1. Щодо рішення засідання ректорату: готовність кафедри до опалювального сезону; проведення профілактичних антикорупційних заходів серед своїх працівників та студентів. доц. Устенко І.А.
2. Затвердження тем курсових робіт ас. Статєва М.С.
3. Затвердження плану проведення відкритих лекцій викладачами кафедри (конкурс на посаду), провідними спеціалістами галузі, читання лекцій магістрами та аспірантами доц. Устенко І.А.
4. Про профорієнтаційну роботу кафедри (майстер-класи) доц. Голубьонкова О.О.
5. Про внесення результатів професійної діяльності викладача за спеціальністю до ЄДЕБО доц. Устенко І.А.
6. Підсумки переддипломної практики магістрів спец. 076, проведення переддипломної практики магістрів спец. 075 доц. Устенко І.А.
7. Вимоги до кваліфікаційної роботи магістра доц. Устенко І.А.
8. Різне

 

Засідання кафедри МПіТ о 14.30         01.11.2018 р.

Протокол 3

Порядок денний

01.11.2018

Питання

Доповідач

1. Звіт кафедри щодо міжнародної діяльності за
2018 р. (до 25 жовтня 2018 р.)
ст. викл. Євтушок О.В.
2. Звіт кафедри щодо наукової роботи за 2018 р. та план на 2019 р. (до 01 листопада 2018 р.) доц. Устенко І.А.
3. Про профорієнтаційну роботу кафедри у КНТІІС ОНАХТ (майстер-класи) доц. Устенко І.А.

доц. Голубьонкова О.О.

4. Підсумки переддипломної практики магістрів спец. 076, спец. 075 (до 12 вересня, до 1 жовтня 2018 р.) ас. Значек Р.Р.
5. Звіт викладачів кафедри про проведені відкриті лекції ст. викл. Євтушок О.В.

ст. викл. Брайко М.Г.

ст. викл. Голодонюк О.М.

6. Підсумки роботи викладачів кафедри:

– про внесення результатів професійної діяльності викладача за спеціальністю до ЄДЕБО (до 19 жовтня 2018 р.)

– виставити на сайті кафедри анотації студентів, які захищаються у грудні 2018 р. (до 11 жовтня 2018 р.)

– теми курсових робіт студентів (до 15 жовтня 2018 р.)

 

доц. Устенко І.А.

 

ст. викл. Брайко М.Г.

ас. Статєва М.С.

7. Методична робота викладачів кафедри (щодо робочих програм на кожну дисципліну) ст. викл. Голодонюк О.М.
8. Різне

 

Засідання кафедри МПіТ об 11.00         04.12.2018 р.

Протокол 4

Порядок денний

04.12.2018

Питання

Доповідач

1. План роботи викладача та навчально-допоміжного персоналу на зимовий період з 16.12.2018 по 01.03.2019 (наукова та методична робота: здати до 03.12.2018) Викладачі кафедри
2. Підсумки малого захисту студентів II курсу СВО Магістр та підготовка до ЕК ст. викл. Брайко М.Г.
3. Про профорієнтаційну роботу кафедри по коледжам; план роботи з коледжами доц. Устенко І.А.

ст. викл. Євтушок О.В.

4. Про підготовку англомовного курсу за дисциплінами доц. Устенко І.А.
5. Про підготовку студентів до Міжнародного конкурсу ст. викл. Лозовська Г.М.
6. Різне

 

Засідання кафедри МПіТ об 11.00         18.02.2019 р.

Протокол 6

Порядок денний

18.02.2019

Питання

Доповідач

1. Підготовка до держіспиту бакалаврів спец. 075 «Маркетинг» доц. Устенко І.А.
2. Проведення дистанційного навчання (активність викладача, студента) доц. Устенко І.А.

ас. Статєва М.С.

3. План видання методичних матеріалів на 2019 р. (до 18.02.2019) ст. викл. Голодонюк О.М.
4. Виконання плану видання методичних матеріалів на 2018 р. ст. викл. Голодонюк О.М.
5. Результати перевірки методичного забезпечення деканатом доц. Устенко І.А.
6. Підготовка до студентської конференції, економічної студентської конференції доц. Устенко І.А.
7. Різне

Засідання кафедри МПіТ об 12.00         28.02.2019 р.

Протокол 7

Порядок денний

28.02.2019

Питання

Доповідач

1. Підсумки роботи викладачів та УДП за період з 19.12.18 по 25.02.19 (письмовий звіт кожного співробітника за методичну та наукову роботу до 27.02.19). доц.. Устенко І.А.
2. Інформація про співробітництво зі школами та коледжами для складання проекту загального плану у межах Академії (до 04.03.19) доц.. Голубьонкова О.О.

ст. викл. Євтушок О.В.

3. Щодо питань запобігання корупції доц. Устенко І.А.
4. План роботи кафедри у 2 семестрі 2018/2019 н.р. доц. Устенко І.А.
5. Підготовка кафедри до 2 семестру 2018/2019 н.р. доц. Устенко І.А.
6. Різне

 

Засідання кафедри МПіТ      14.30         01.04.2019 р.

Протокол 8

Порядок денний

01.04.2019

 

Питання

Доповідач

1. Щодо перевірки методичного забезпечення дисциплін проф. Мардар М.Р.

доц. Устенко І.А.

2. Проведення ліцензування спец. 075 Маркетинг для іноземних студентів проф. Мардар М.Р.

доц. Устенко І.А.

3. Підсумки проведення Міжвузівської наукової студентської конференції доц. Агунова Л.В.
4. Підсумки проведення Дня кафедри ст. викл. Шекера
5. Подання на конкурс на заміщення посади доцента доц. Устенко І.А.
6. Різне

 

Засідання кафедри МПіТ      14.30         20.05.2019 р.

Протокол 10

Порядок денний

20.05.2019

Питання

Доповідач

1. Щодо міжнародного стажування для викладачів кафедри проф. Мардар М.Р.

 

2. Підготовка до дипломного проектування ст. викл. Брайко М.Г.
3. Підготовка до приймальної кампанії доц. Устенко І.А.
4. Результати перевірки методичного забезпечення дисциплін ст. викл. Голодонюк О.М.
5. Різне

 

Засідання кафедри МПіТ      13.00         30.08.2019 р.

 

 Порядок денний

1.     Про підсумки набору студентів у 2019 р. на І курс ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» денної і заочної форм  навчання  за освітніми програмами спеціальностей 075 «Маркетинг» і 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»

Доповідає  ст. викл., к.е.н. Евтушок О.В.

2.     Про затвердження плану роботи кафедри МПіТ на 2019-2020 навчальний рік
3.     Про стан  методичного забезпечення дисциплін кафедри МПіТ та завдання з удосконалення методичної роботи  на 2019-2020  навчальний рік

Доповідає  ст. викл. Голодонюк О.М.

4.     Про затвердження індивідуальних планів роботи викладачів кафедри МПіТ на 2019-2020 навчальний рік

Доповідають всі викладачі кафедри.

5.     Підсумки організації практичної підготовки студентів спеціальностей 075 і 076 у 2018-2019 навчальному році

Доповідає ст. викл.,  к.т.н. Значек Р.Р.

6.     Про організацію керівництва дипломними роботами студентів ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» спеціальностей 075 «Маркетинг» і 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»
7.     Поточні питання та оголошення

 

 

Засідання кафедри МПіТ      13.30         20.12.2019 р.

 Порядок денний

1. Про підсумки захисту дипломних робіт магістрів спеціальностей 076 та 075 денної і заочної форм навчання та затвердження звіту  голови ЕК Зав. кафедри
2. Про подання е-версій дипломних і курсових робіт до е-архіву доц. Бахчиванжи Л.А.
3. Про хід екзаменаційної сесії та підсумки ліквідації академічної заборгованості студентами спеціальностей 075 та 076 Викладачі кафедри
4. Про затвердження плану проведення науково-методичних семінарів кафедри на 2020 р. ст. викл. Голодонюк О.М.
5. Про план видання навчально-методичної літератури кафедри на 2020 р. ст. викл. Голодонюк О.М.
6. Про розробку Силлабусу курсів (дисциплін  кафедри) Доц. Бахчиванжи Л.А.
7. Про стан виконання індивідуальних планів роботи викладачів кафедри за І семестр Викладачі кафедри
8. Різне