Методичні матеріали: Курсові роботи. Практика. Кваліфікаційні роботи (2020/21)

Магістерський рівень

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Стратегічний маркетинг» для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг»

Mетодичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Рекламний менеджмент» для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг»

Програма та методичні рекомендації до дослідницької практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг»

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг»